Före starten av varje större objekt lämnar vi givetvis förslag på idéer med ritningar och skisser.

Genom de långsiktiga samarbeten vid byggt upp med övriga specialister kan vi självklart också lämna förslag på hela eller delar av en entreprenad, alltså till exempel ny- eller ombyggnation av ett helt hus inklusive måleri, betong och andra yrkesgrupper.


SL Snickerier©2013